Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají               
Sledovány jsou rámcové cíle (záměry):

 • rozvíjení dítěte a jeho učení a poznávání
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

  Prostředky k plnění cílů koncepce ŠVP:
 • umožnit rodičům vstup do tříd, zapojení do her a činností - průběžně všechny třídy
 • zorganizovat výlet v okolí Kadaně
 • navštívit a připravit kulturní program pro babičky na LDN v nemocnici v Kadani - k vánocům, ke Dni matek
 • mikulášská a vánoční besídka - prosinec - všechny třídy
 • před zápisem do 1.třídy přednáška o školní zralosti s pracovníkem PPP, uč.1. tříd ZŠ, indiv. pohovory s přednášejícími - únor
 • oslavy dětí u příležitosti MDD - červen
 • slavnostní schůzky na závěr školního roku - červen - všechny třídy
 • na začátku i na konci školního roku uskutečnit společné schůzky rodičů a učitelek - září, červen - všechny třídy
 • seznamování dětí s Aj – předškolní děti
 • pravidelně informovat rodiče prostřednictvím nástěnek, inf. letáků apod., pořádat výstavky dětských výtvarných prací – průběžně všechny třídy
 • podporovat tvůrčí aktivitu dětí, rozvíjet fantazii, představivost /zejména při hře a pobytu venku/ - trvale všechny učitelky
 • učit děti přiměřeně citově reagovat v různých situacích, učit tlumit negativní projevyobrazek-06.jpg 

 

 

 

 

pokračování