Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provoz MŠ

 

Provoz MŠ během školního roku
Provoz MŠ je určen od 5,45 do 16,30 hodin. Děti jsou rozděleny do čtyř téměř homogenních tříd.

Rodiče mají možnost s dítětem ráno hru rozehrát a do 8,00 hru ve třídě ukončit. V 8,00 hod. jsou rodiče povinni opustit budovu, ev. zahradu MŠ a školka se z důvodu bezpečnosti dětí zamyká.

Provoz MŠ době letních prázdnin

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu.
Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem.
Termíny provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupci dítěte alespoň 2 měsíce předem.

Omezení, nebo přerušení provozu MŠ

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci
Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.
Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Organizace dne

Denní organizační řád je natolik pružný, aby mohl reagovat na aktuální změny či potřeby dětí.

 

Režim dne:
5,45 – 12,00

    - scházení dětí
    - ranní hry
    - komunitní kruh
    - pohybová chvilka
    - dopolední svačina
    - činnosti dětí dle ŠVP (TVP)
    - příprava na vycházku, pobyt dětí venku
obrazek-02.jpg
    - hygiena, oběd

12,00 – 16,30
    - příprava na odpočinek, četba, odpočinek
    - nespavé děti – klidné hry
    - vstávání, hygiena, svačina
    - volné činnosti a hry do rozchodu dětí

pokračování