Jdi na obsah Jdi na menu
 


Omlouvání dětí
Nemůže-li dítě do mateřské školy přijít, rodiče tuto skutečnost oznámí formou SMS na mob.tel.číslo do třídy (viz. nástěnky) nebo na tel. číslo 474 335 268 do 8 hodin.
Při příchodu dítěte po delší nepřítomnosti ( rekreace, nemoc, ozdravovna,…) rodič potvrdí jeho dobrý zdravotní stav na formuláři o bezinfekčnosti u třídní učitelky.

Vybavení dětí

Na začátku školního roku je vždy v šatnách vyvěšeno, co si děti mají do MŠ přinést.
Děti oblékejte tak, aby si mohly hrát bez strachu z ušpinění oblečení. Oblečení by mělo být jednoduché a účelné.
V šatně má dítě náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, ponožky),  pláštěnku a vhodné oblečení pro pobyt venku. Dále dítě potřebuje bačkory, a pyžamo a předškolní děti cvičební úbor (bavlněné tričko a kraťasy).
V prostorách MŠ i na vycházkách děti chodí v obuvi s pevnou patou, ne v pantoflích!!!
Všechny věci podepište, zabráníte tak případným nedorozuměním při jejich výměně apod.

Konzultační hodiny

učitelky: denně při příchodu a odchodu dítěte – stručně, delší rozhovory po domluvě při konzultaci
ředitelka:  dle domluvy
vedoucí ŠJ: dle domluvy
telefonní spojení:       

školka:     474 335 268
školní jídelna:  474 335 268
ředitelka:     724 690 637
 
Ukončení docházky

Ředitelka může ukončit docházku dítěte jestliže:

se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
zákonný zástupce dítěte neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl si s ředitelkou, popř. vedoucí ŠJ jiný termín úhrady
v průběhu zkušební doby
zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
na základě doporučení pediatra, pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra
na základě rozhodnutí pedagogické rady
 

zpět