Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akce školy ve školním roce

Září – schůzka s rodiči, spolupráce s rodinou, provoz školy, organizace školního roku, požadavky učitelek, rodičů, výlet s dětmi do okolí Kadaně

Říjen – setkání s rodiči – výroba Podzimníčků v MŠ z přírodních materiálů společně s dětmi, divadelní představení učitelek pro děti, výstup na kadaňskou rozhlednu, vycházky Kadaní za poznáním s průvodkyní – předšk. třídy, návštěva DDM Šuplík

Listopad – návštěva knihovny, kina, výstavky dětských výtvarných prací ve vestibulech školy, konzultace s rodiči dle potřeby, návštěva Městské policie, zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky

Prosinec – Mikulášská nadílka, vánoční besídky pro rodiče, návštěva babiček na LDN v nemocnici – vánoční zpívání, předání dárečků, zdobení stromků na náměstí, předvánoční vyrábění s rodiči

Leden – beseda s rodiči předškoláků za účasti uč. 1.tříd a zástupce PPP ,návštěva ZŠ s předškoláky, sněhové hry na školní zahradě

Únor – návštěva dětského oddělení nemocnice v Kadani, návštěva Domu dětí – Šuplík -využívání volného času dětí, konzultační hodiny s rodiči, návštěva u hasičů

Březen – návštěva knihovny, účast na výstavě dětských prací v Galerii K. Havlíčka v Kadani, návštěva na Záchrance, vystoupení na okresní přehlídce MŠ - Mateřinka

Duben – velikonoce - pečení perníčků dětem, zdobení velikonočních kraslic s rodiči, zdobení břízek na náměstí v Kadani, Dopravní hry, divadelní představení učitelek dětem, návštěva státní policie

Květen – koncert pro děti v LŠU, oslava Dne matek – posezení s maminkami, blahopřání babičkám na LDN v nemocnici, účast dětí na akci Malujeme na chodníky, dokončení plaveckého výcviku 

Červen – oslavy MDD v MŠ - soutěže, soutěže na ZŠ Sluníčko, účast dětí na Olympiádě v Klášterci n/Ohří, Klauniáda - sportovní dopoledne pro děti, divadelní představení pro 1.tř. ZŠ hrané našimi uč., rozloučení s dětmi - třídní schůzky s rodiči.

Pravidelné konzultační hodiny na jednotlivých třídách s rodiči – nabídka metodických pomůcek rodičům – 1 x  v měsíci – všechny třídy průběžně dle daného plánu, adaptační program pro děti přijaté na další školní rok.
Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na dveřích v šatnách každé třídy.
obrazek-04.jpg
Nadstandardní nabídka:
Přispívá k individuálnímu rozvoji dětí.

Logopedická prevence
       • Základy plavání
Výtvarný kroužek
      • Kroužek AJ
Lyžařská školička

  • Děti na startu